Beroepsopleiding Financieel-Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB)

Het BoFEB traineeship bereidt jonge algemeen economen voor op beleidsfuncties bij ministeries en andere overheidsinstanties, betrokken bij het financieel-economische beleid. Deelnemers zijn een jaar in dienst van hun stageverlenende instelling. Het eerste halve volgen zij een opleiding; het tweede halve jaar lopen zij stage. Solliciteren naar een plaats in de septembergroep 2018 van BoFEB (die start op 1 september 2018) is mogelijk tot en met 15 april 2018. Zie voor nadere informatie: www.bofeb.nl.